Afwezigheden

           Afwezig wegens ziekte.


  • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.( weekend telt ook mee)
  • Is je kind tot/met drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
  • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.       Is je kind om een andere reden dan ziekte afwezig : 

       Raadpleeg het schoolreglement of neem contact met de school.