Buitenschoolse kinderopvang BKO

L. Carréstraat 16c

2220 Hallaar

015 24 11 20

gvgbasisschool_hallaar@scarlet.be

GVG Basisschool Hallaar

 

Het OCMW organiseert een voor- en naschoolse en opvang.

Bijkomende info op website OCMW Heist-op-den-Berg

 

Buitenschoolse kinderopvang BKO  - OCMW

 

Huishoudelijk reglement zie  ook onze website onder de rubriek: welkom

 

Door buitenschoolse kinderopvang, kortweg BKO te organiseren wil het OCMW tegemoetkomen aan de opvangnood door een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod te voorzien in een veilige omgeving en vertrouwelijke sfeer.

 

 

OPENINGSTIJDEN

Vanaf 07.00 u. ’s ochtends kan u beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang.

Aansluitend op de schooluren is er ’s avonds opvang mogelijk tot 18.00 u.

 

Wanneer u hiervan gebruik wil maken, volstaat het om de dienst buitenschoolse kinderopvang op maandag te verwittigen.  Via fax – 015 25 15 36, via mail bko@ocmw-heist-op-den-berg.be of telefonisch op het nummer 015 25 76 98 geeft u de naam van uw kind en de school door.

 

Het OCMW organiseert busvervoer van de school naar de centrale opvanglocatie.  Vanaf het moment dat uw kind op de bus stapt en onder toezicht is van de begeleider buitenschoolse kinderopvang, wordt het tarief per begonnen half uur aangerekend.  In de loop van de namiddag en uiterlijk om 18u00, kun u uw kapoen op de centrale opvanglocatie afhalen.

 

Inschrijvingen en tarieven : zie website gemeente  (OCMW)

 

Op schoolvrije dagen is vooraf inschrijven omwille van organisatorische redenen verplicht.  Inschrijven kan via fax – 015 25 15 36, via mail bko@ocmw-heist-op-den-berg.be of telefonisch op het  nummer 015 25 76 98.  De inschrijving moet drie werkdagen voordat de schoolvrije dag doorgaat, in orde zijn.  Bij inschrijving vermeldt u:

 

 

- de datum van de schoolvrije dag

- de school

- naam, geboortedatum en adres van het kind

- naam en telefoonnummer van een persoon die bereikbaar is

- en het begin- en ceintuur van de aanwezigheid van uw kind

 

           (opvang mogelijk van 0.700 u. – 18.00 u.)