Buitenschoolse kinderopvang BKO

Het OCMW organiseert een voor- en naschoolse opvang.

Bijkomende info vindt u op de website van Heist-op-den-Berg.

 

Website: Buitenschoolse kinderopvang BKO  - OCMW

 

Huishoudelijk reglement 


Afwijkingen in bestaande dienstverlening buitenschoolse kinderopvang wegens corona-maatregelen voor schooljaar 2021 - 2022

 

Door buitenschoolse kinderopvang, kortweg BKO, te organiseren wil het OCMW tegemoetkomen aan de opvangnood door een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod te voorzien in een veilige omgeving en vertrouwelijke sfeer.

 

 

OPENINGSTIJDEN

Vanaf 07.00 u. ’s ochtends kan u beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang.

Aansluitend op de schooluren is er ’s avonds opvang mogelijk tot 18.00 u.

 

Wanneer u hiervan gebruik wil maken, volstaat het om de BKO hiervan op maandag te verwittigen. Via mail bko@heist-op-den-berg.be of telefonisch op het nummer
015 75 86 57 geeft u de naam van uw kind en de school door.

 

De opvang van de kinderen van onze school gebeurt steeds in de opvanglocatie te L.Carréstraat 2A te Hallaar. De ingang bevindt zich aan de achterkant, achter de kerk aan de parochiezaal.

 

Inschrijvingen en tarieven : zie website gemeente of zie huishoudelijk reglement (linken hier bovenaan).

 

Op schoolvrije dagen is vooraf inschrijven omwille van organisatorische redenen verplicht.  Inschrijven kan via mail bko@heist-op-den-berg.be of telefonisch op het  nummer 015 75 86 57.  De inschrijving moet zeven dagen voordat de schoolvrije dag doorgaat, in orde zijn.  Bij inschrijving vermeldt u:

 

 

- de datum van de schoolvrije dag

- de school

- naam, geboortedatum en adres van het kind

- naam en telefoonnummer van een persoon die bereikbaar is

- en het begin- en einduur van de aanwezigheid van uw kind

 

           (opvang mogelijk van 07.00 u. – 18.00 u.)