Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid


Er is 's morgens toezicht aan de twee schoolpoorten vanaf 8.25 u. Overdag en dus ook 's middags is de kleine poort (L. Carréstraat) gesloten uit veiligheidsoverwegingen.  De school is steeds bereikbaar via de ingang Hopvelden.

We vragen het parkeerverbod voor de schoolpoort na te leven .


De kleuters kunnen afgehaald worden aan hun klas. (Alleen de kleuters van 2KB worden afgehaald aan de speelzaal.)

Alle andere kinderen kunnen op de speelplaats afgehaald worden.


Indien u andere kinderen dan de uwe na afloop van de school meeneemt, gelieve dan een van de leerkrachten of de directie te verwittigen.

Indien u laattijdig uw kind komt halen, gelieve dan tevens de leerkracht of de directie te verwittigen. Zo voorkomt u dat uw kind onnodig ongerust wordt.

Bent u niet in de mogelijkheid de school te verwittigen en u komt laattijdig uw kind afhalen, dan vindt u uw kind in de nabewaking. (Buitenschoolse kinderopvang L. Carréstraat 4, 2220 Hallaar).


Laat ons samen waken over de veiligheid van al onze kinderen.

Geduld is dan ook een mooie deugd !
Bronzen medaille Verkeer op school: persbericht


Basisschool de merel uit Hallaar werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 3 briljanten, 133 gouden, 232 zilveren, 702 bronzen en 31 kleutermedailles uit, goed voor 1101 medailles in totaal. Bijna zeven op de tien basisscholen, 2496 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Basisschool de merel is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.