Verkeersveiligheid

L. Carréstraat 16c

2220 Hallaar

015 24 11 20

gvgbasisschool_hallaar@scarlet.be

GVG Basisschool Hallaar

 


Verkeersveiligheid


Er is 's morgens toezicht aan de twee schoolpoorten vanaf 8.30 u. en 's middags vanaf 12.50 u. aan de grote poort. (Hopvelden), het poortje aan de L. Carréstraat is overdag gesloten uit veiligheidsoverwegingen.  De school is steeds bereikbaar via de ingang Hopvelden.

We vragen het parkeerverbod voor de schoolpoort na te leven .


De kleuters kunnen afgehaald worden aan hun klas bij het 1ste belsignaal.


Voor de lagere schoolkinderen worden er 2 rijen gevormd op de speelplaats nl.:

De rij L. Carréstraat en de rij Broekstraat.

           

1.  De  L. Carréstraat wordt begeleid door 1 lkr.


2.  De rij voor de Broekstraat wordt begeleid door twee lkrn. 

Deze rij verzamelt zich in 3 groepen op de speelplaats

 

De weg naar de school en terug: De lln. dienen de kortste en of veiligste weg naar en van de school te gebruiken om bij eventueel ongeval in orde te zijn met de verzekering.

 

Wanneer de schoolkinderen de school in rij verlaten, mengen de auto's zich niet tussen de rij.Indien U andere kinderen dan de uwe na afloop van de school meeneemt, gelieve dan een van de leerkrachten of de directie te verwittigen.

Indien U laattijdig uw kind komt halen, gelieve dan tevens de leerkracht of de directie te verwittigen. Zo voorkomt U onnodige angsten.

Bent u niet in de mogelijkheid de school te verwittigen en u komt laattijdig uw kind afhalen, dan vindt u uw kind in de nabewaking.( buitenschoolse kinderopvang L. Carréstraat 4 2220 Hallaar.


Laat ons samen waken over de veiligheid van al onze kinderen

Geduld is dan ook een mooie deugd !