Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid


Er is 's morgens toezicht aan de twee schoolpoorten vanaf 8.30 u. en 's middags vanaf 12.50 u. aan de grote poort. (Hopvelden), het poortje aan de L. Carréstraat is overdag gesloten uit veiligheidsoverwegingen.  De school is steeds bereikbaar via de ingang Hopvelden.

We vragen het parkeerverbod voor de schoolpoort na te leven .


De kleuters van Mr. Johan en Juf. Ilse kunnen afgehaald worden aan hun klas.

Alle andere kinderen kunnen op de speelplaats afgehaald worden.


Indien U andere kinderen dan de uwe na afloop van de school meeneemt, gelieve dan een van de leerkrachten of de directie te verwittigen.

Indien U laattijdig uw kind komt halen, gelieve dan tevens de leerkracht of de directie te verwittigen. Zo voorkomt U onnodige angsten.

Bent u niet in de mogelijkheid de school te verwittigen en u komt laattijdig uw kind afhalen, dan vindt u uw kind in de nabewaking.( buitenschoolse kinderopvang L. Carréstraat 4 2220 Hallaar.


Laat ons samen waken over de veiligheid van al onze kinderen

Geduld is dan ook een mooie deugd !