Ouderraad / schoolraad

Ouderraad :

Voorzitter:          Griet Van Hoeck

Secretaris :         Gitty Schellens

Penningmeester :  Dominique Duerinck

Contactgegevens : ouderraad.hallaar@scarlet.be

Leden: zie infobrief 
Schoolraad :

Voorzitter:                Griet Van Hoeck

Contactgegevens: ouderraad.hallaar@scarlet.be

Oudergeleding:          Griet Van Hoeck, Dominique Duerinck.

Personeelsgeleding:   leerkrachten volgens beurtrol

Lokale gemeenschap: nog te kiezen voor schooljaar 2022-2023

Permanente adviseur / secretaris : Els Claes