Welkom
in klas zorg

Een rijke en verscheiden traditie vormt de basis voor het verhaal dat we vandaag samen verder willen schrijven. Met een eigentijds onderwijsproject bereiden we onze leerlingen stapsgewijs voor op een eigen plek in de samenleving van morgen.

Algemeen (4)

Hallo,
ik ben juf Gwenny

Ik ben halftijds zorgjuf in onze kleuterschool.
Samen met de klasjuf bepalen we welke activiteiten ik mee begeleid of welke kleuters nood hebben aan extra oefenkansen.
Ook vind ik het belangrijk dat elk kind zich kan ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo.
Ik sta ook halftijds in de instapklas. Samen met juf Ilse proberen we de
eerste stappen in de school voor de peuters zo aangenaam mogelijk te
maken.

Hallo,
ik ben juf Britt!

Als zorgcoördinator staat mijn deur steeds open voor ouders en leerlingen. Wanneer iets moeilijk gaat, zoeken we samen naar mogelijkheden. Want ik geloof dat ieder kind zijn eigen talenten heeft en vanuit zijn eigen krachten verderop zal geraken. Regelmatig kom ik in de klassen om de kinderen te leren kennen en hun welzijn en ontwikkeling op te volgen. Ik spits me voornamelijk toe op onze kleuters en de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar.

Briljant Onze School Divider