Schoolreglement

Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle enduurzame samenwerking!

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Aan het begin van dit schoolreglement vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Verder vind je in het eigenlijke reglement de afspraken tussen school en ouders.

Schoolreglement
Bannerdemerel