Schoolvisie

In basisschool de merel willen wij een warm nest bieden aan al onze leerlingen. Als team hechten wij belang aan een goede relatie tussen leerlingen en leerkracht, tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en ouders. Wij zijn een dorpsschool met een positief leef- en leerklimaat.
Voor dit alles laten we ons inspireren door het leerplan ZILL en Christelijke waarden.

De Merel Visie
Waarden
Wij Zijn Wij Foto2
Wij Zijn Wij Foto3

Christelijk en betrokken
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.
Als dorpsschool vinden wij het belangrijk deel uit te maken van de plaatselijke gemeenschap met oog voor tradities zoals de processie van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand en de herdenking van de vliegtuigramp in Hallaar.

Onze waarden

Een warm nest
Op onze school kan en mag iedereen zichzelf zijn. Door een persoonlijke aanpak streven we naar het verwezenlijken van een hechte school- en klasgemeenschap waarin kinderen zich thuis kunnen voelen en aan een positief zelfbeeld kunnen bouwen.

Kwaliteitsvol en vernieuwend
Omdat wij steeds blijven streven naar de verdere uitbouw en verbetering van ons onderwijs, staan wij open voor vernieuwing en modernisering. Op onze school willen we een sfeer creëren met maximale ontplooiingskansen voor elk kind, ook wanneer leren of ontwikkelen wat moeizamer verloopt. We doen dit niet alleen, ook jij als ouder kan je steentje bijdragen.

Open communicatie
Opvoeden doe je als ouder of als school niet alleen. Daarom nemen we graag de tijd voor contact met onze ouders. Op die manier maken we samen school. Zo ben je als ouder steeds welkom op school voor een (telefonisch) gesprek en informeren we jullie met onze nieuwsbrief over het reilen en zeilen op school.

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid
We begeleiden onze leerlingen gedurende hun volledige schoolloopbaan in het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo stellen we hen in staat om zelf te leren en de wereld rondom zich te ontdekken. Daarvoor durven we hen soms het heft in eigen handen laten nemen. We helpen hen op te groeien tot kritische, zelfstandige kinderen met vertrouwen in zichzelf.

Schoolorganisatie

Basisschool de merel maakt deel uit van scholengemeenschap Christelijke scholen Briljant. Het bestuur valt onder de bevoegdheid van het schoolbestuur en de campusraad. Als directie kan ik rekenen op een gedreven team van leerkrachten, betrouwbare kinderverzorgers en vrijwilligers, een secretariaatsmedewerker, een preventieadviseur, ICT-coördinatoren en onderhoudsmedewerkers.

Als deel van de lokale gemeenschap worden er regelmatig succesvolle samenwerkingen op poten gezet met ondermeer de Koninklijke Fanfare De Berthoutzonen, ten Kerselaere,… en de bewoners van Hallaar.

Schoolteam

Directie

Els
Els Claes
Directeur

Administratie

Martine
Martine Van Roosbroeck
Secretariaat

015 24 11 20

Kleuterschool

Ilse
Ilse Nys
instapklas
Jufgwenny
Gwenny Goyvaerts
instapklas
Johan
Johan Segers
1e kleuterklas
Tinneke
Tinneke Heylen
2de kleuterklas
Els M
Els Meuris
2de kleuterklas
Jenna
Jenna Badts
3de kleuterklas A
Natalie
Natalie De Wit
3de kleuterklas B
Valerie
Valerie Baestaens
gym
Jufgwenny
Gwenny Goyvaerts
zorg/ondersteuning
Greet
Greet De Ryck
kinderverzorgster
Hilde
Hilde Minnen
vrijwilliger

Lagere school

Liliane
Liliane De Belder
1e leerjaar
Evelien
Evelien Cerneels
2e leerjaar
Inge
Inge Helsen
3e leerjaar
Katie
Katie Van den Bruel
3e leerjaar & 4e leerjaar
Marjolein
Marjolein Put
4e leerjaar
Katelijn
Katelijn Meulders
5e leerjaar
Stijn
Stijn Heylen
6e leerjaar
Ymke
Ymke Casteleyn
gym
Rani
Rani De Smedt
zorg/ondersteuning
Julie
Julie Van Camp
zorg/ondersteuning
Juf Saartje
Saartje Schyvens
zorg/ondersteuning

Schoolondersteuners

Britt
Britt Cools
zorgcoördinator kleuterschool en 1ste graad

015 24 11 20

Suzy
Suzy Buts
zorgcoördinator 2de en 3de graad

015 24 11 20

Banner