schoolnieuws

Even een kleine verduidelijking bij het begin en einde van de dag :

 

BEGIN VAN DE DAG:


De beide schoolpoorten gaan open om 8.25u en blijven open tot 8.40u. 

Kinderen die op school arriveren, stappen meteen naar hun klas waar de klasleerkracht hen opwacht.


Kinderen die in de voorschoolse opvang zitten, worden door de begeleiders van de buitenschoolse opvang tot op de speelplaats begeleid.EINDE VAN DE DAG:


Alle kleuters kunnen aan de klas opgehaald worden.

 

De kinderen van de lagere school komen per klas buiten en zullen ook per klas op de speelplaats staan. Van daaruit kunnen ze vertrekken in de juiste richting, want ook het poortje van de L. Carr├ęstraat is opnieuw geopend om zo de vertrekkende kinderen en ouders te kunnen spreiden.

 

Om de drukte aan de poort te verminderen, vragen we om niet langer dan nodig te blijven staan en om na het ophalen van uw kleuter te wachten op kinderen van de lagere school voorbij de basketring.

 

                                                                       

Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, wachten in de speelzaal (info BKO zie verder).